Accés lliure a sala fitness (cardio+activitats funcionals), cycling i piscina.