Activitat dirigida i supervisada en tot moment per un tècnic on es formarà als joves en l’activitat de fitness a través de varies disciplines adaptades a la seva edat. L’objectiu és formar i introduir els joves en edats compreses entre 12 i 15 anys en uns hàbits saludables mitjançant diferents modalitats del fitness de manera completament guiada per professionals.